babytales.gr on Facebook
γάμος : βάπτιση, έθιμα βάπτισης, μετά τη βάπτιση, νονός, νονά, νεοφώτιστος, μυστήριο της βάπτισης - Το μυστήριο της βάπτισης

Το μυστήριο της βάπτισης

βήμα βήμα

Οι υποχρεώσεις του ανάδοχου Μετά τη βάπτιση..
WTemail it
Για να στείλεις το προεπιλεγμένο υλικό με email βάλε στο πεδίο ΠΡΟΣ όσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις επιθυμείς, χωρίζοντάς τες με ένα κόμμα. Συμπλήρωσε το μήνυμά σου στο ανάλογο πεδίο και πάτα Send.
ΠΡΟΣ*
ΤΟ EMAIL ΣΟΥ*
ΤΟ ΜΥΝΗΜΑ ΣΟΥ
ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ
  
Φωτογράφιση Βάπτισης | Magdalene Kourti

Είναι η πρώτη φορά που γίνεστε νονός-ά και είναι φυσικό να αγχώνεστε αν δεν ξέρετε τη διαδικασία του μυστηρίου. Μην ανησυχείτε καθόλου..Το BabyTales σας ενημερώνει για όλο το μυστήριο της βάπτισης βήμα-βήμα ώστε να είστε προετοιμασμένοι και καθόλου αγχωμένοι!

To μυστήριο ξεκινάει με τον ανάδοχο και τον ιερέα δίπλα δίπλα.

Στρέ­φο­νται δυ­τι­κά (πρός τήν είσο­δο) και ρωτά ο ιερέας τον ανάδοχο 3 φο­ρές:
Ιε­ρέας : " Ἀ­πο­τάσ­ση τῷ Σα­τα­νᾷ;  Καί πᾶ­σι τοῖς ἔρ­γοις αὐ­τοῦ;   Καί πά­ση τῇ λα­τρεί­ᾳ αὐ­τοῦ;  Καί πᾶ­σι τοῖς  ἀγ­γέ­λοις αὐ­τοῦ; Καί πά­ση τῇ πο­μπῇ αὐ­τοῦ;"
Καί ἀ­πα­ντά ο ανά­δο­χος: " Ἀ­πο­τά­σσο­μαι."

Ρωτά πάλι 3 τρείς φο­ρές  ο ιερέας : 
Ιε­ρέας : " Ἀ­πε­τά­ξω τῷ Σα­τα­νᾷ; "
Και α­παντά ο ανά­δο­χος : " Ἀ­πε­τα­ξά­μην" .
Λέ­ει ο ιερέας : " Καί ἐμ­φύ­ση­σον, καί ἔ­μπτυ­σον αὐ­τῷ. "
ΚαΙ ο ανά­δο­χος φυ­σά 3 φο­ρές στόν αέ­ρα και φτύ­νει 3 φορές στό έδα­φος.

Στρέ­φο­νται ανα­το­λι­κά (πρός τό Ιε­ρό) και ρω­τά ο ιερέας 3 φορές:
Ιε­ρέας :  "Συ­ντάσ­ση τῷ Χρι­στῷ;"
Και ἀ­πα­ντά ο ανά­δο­χος : " Συ­ντάσ­σο­μαι."

Ρω­τάει πά­λι ο ιερέας 3 φορές:
Ιερέας : " Συ­νε­τά­ξω τῷ Χρι­στῷ; "
Και α­πα­ντάει ο ανάδοχος : "Συ­νε­τα­ξά­μην. "
Και λέει ο ιερέας: "Καί πι­στεύ­εις αὐ­τῷ; "
Και απα­ντάει ο ανά­δο­χος: " Πι­στεύ­ω αὐ­τῷ ὡς Βα­σι­λεῖ καί Θε­ῷ."  

Και στη συνέχεια ο ανάδοχος απαγγέλει το "Πιστέυω". Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε απέξω δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα καθώς πλέον οι ανάδοχοι το διαβάζουν μέσα από το βιβλίο.

Στη συ­νέ­χει­α ρω­τάει πάλι ο Ιερέας 3 τρείς φο­ρές : " Συ­νε­τά­ξω τῷ Χρι­στῷ; "
Και απα­ντάει ο ανάδοχος : "Συ­νε­τα­ξά­μην. "
Και λεέι ο Ιερέας : "Καί προ­σκύ­νη­σον αὐ­τῷ;"
Και ο ανάδοχος απαντάει : "Προ­σκυ­νῶ Πα­τέ­ρα, Υἱ­όν, καί Ἅ­γι­ον Πνεῦ­μα, Τρι­ά­δα ὁ­μο­ού­σι­ον καί α­χώ­ρι­στον."

Στήν ευ­χή πού ακο­λου­θεί, όταν ἐ­ρω­τη­θεί από τόν ιε­ρέ­α, ο ανάδοχος λέ­ει κα­θα­ρά το όνο­μα του βα­πτι­ζο­μέ­νου. Η ευχή αυτή ονομάζεται ευχή ονοματοδοσίας.

Στη συνέχεια ο ιερέας μαζί με τον ανάδοχο και το μωρό πλησιάζουν την κολυμπήθρα!

Ο ιερέας ευλογέι το νερό και το λάδι σταυρόντας τα 3 φορές.

Αλείφει το μωρό με λάδι και έπειτα δίνει και στον νονο να το αλείψει . Πρέπει να αλειφθεί ολόκληρο για αυτό μην διστάσετε να το λαδώσετε παντού.

Μετά ο ιερέας σηκώνει το παιδι ψηλά πάνω απο την κολυμπήθρα και το βουτάει 3 φορές (πλήρης κατάδυση είναι το αποδεκτό) ψέλνοντας  "Βαπτίζεται ο δούλος (ή η δούλη) τού Θεού (το όνομα του μωρού) εις το όνομα τού Πατρός και ου Υιού και του Αγιου Πνεύματος. Αμήν".

Μετά αφήνει το μωρό στην αγκαλιά του ανάδοχου (ο οποίος έχει μπροστά του στρωμένα λευκό σεντονάκι και πετσέτα).

Ο ιερέας σταυρώνει με άγιο μύρο το μωρό στο μέτωπο , στο στήθος , στα χέρια και στα πόδια λέγοντας σύντομες προσευχές .

Με ένα ψαλιδάκι κόβει μικρές τούφες απο τα μαλλιά του παιδιού . Το παιδί ήθιστε να μην έχει κουρευτεί ποτε πριν και αυτες οι τούφες να είναι οι πρώτες που κοβονται. Αν έχει ξανακουρευτεί πρεπει να έχετε φυλάξει τα κομμένα μαλλιά και να τα ρίξετε την κολυπήθρα.

Ύστερα ντύνουν το παιδι με λευκα ρουχα. Απαραίτητο θεωρείτε να ειναι λευκά τα ρούχα που ακουμπούν κατάσαρκα το νεοφώτιστο (τα λαδόπανα).

Ο/Η  νονός/α  φορά στο πνευματικό πια παιδί του/της  τον σταυρό.

Ο ιερέας με τον ανάδοχο  κάνουν κύκλο γύρω απο την κολυμπήθρα ψέλνοντας "Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε", που σημαίνει "όσοι βαφτισθήκατε στο όνομα του Χριστού, στολισθήκατε με τη χάρη του".

Στο τέλος η μητέρα του παιδιού πρέπει να σκύψει να φιλήσει το χέρι του ανάδοχο και να πάρει το παιδί στην αγκαλιά της.